روزای بی تو

این یکی از ترانه هام است که یه کم عوضش کردم آخرش رو ….

این روزا آسمون فقط / آبی میشه قشنگه
مثل لبِ قرمزِ تو / که واسه من می خنده
دلم یه آسمون می خواد / تا که بشم پرنده
یه ابریهو می یاد وسط / را ه ِمنو می بنده
پروانه ی رو دامنم / دور سرت می گرده
انگار اونم عاشق شده / هی چشاشو می بنده
روزای بی تو پُر شده / تو آسمون پرنده
ابرا یواش یواش می رن / تا آسمون بخنده
گلدون یاس با اطلسی / یه طاق نصرت می بنده
وقتی از اون دور تو می یای / کل ِ زمین می خنده

https://www.academytaraneh.com/61868کپی شد!
880
۵