تو به من نزدیکی

تو به من نزدیکی

تو به کی نزدیکی وقتی از من دوری
من باهات میمونم ولی نه اینجوری

کی تورو از این عشق انقده ترسونده
رو دل کوچیکم رد پاهات مونده

چرا تقدیر ما بعد یک عمر این شد
چرا حتی سایه ت رو سرم سنگین شد

نذا که اینجوری با دلم بازی شه
واسه این میمونم تا دلم راضی شه

نمیتونی اینقد ساده از من رد شی
نمیتونی بی من راهی مقصد شی

تو به من نزدیکی حتی وقتی دوری
میگی باید دل کندن میدونم مجبوری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6174کپی شد!
1049
۱۰