خیانت

 

یه عمر با تو بودم تورو خواستمت

 

جــــواب همه خوبیـــامو بده

 

همـون احترامی که دادم بهـت

 

متقـــــابلا ذره ای پـس بده

 

 

دعا کن به راهـم توو هـر فرصتی

 

و دلـواپسـم شــو تـوام یکســره

 

اگـه که نبودم سراغــم بگیـر

 

برام یکدفه تب بکن ، یکدفه…

 

 

کمی پر شو از استـرس ، دلهره

 

یه بـارونی از خون جلـوم گریه کن

 

زمانیـکه نیـستم به من زنگ بزن

 

تا برگشتنـــم ساعتـو چک بکن

 

 

توام حرص بخور،خودزنی کن یـه روز

 

یه چـن بـاریم خـط بکش رو تنــت

 

بچـسبون به دیــــوارو آروم که نه

 

بزن خون بیـادش یه بار از سـرت

 

 

دیگه سخـته واسم تحمـل کنم

 

شنیدم هـمـش پشت تــو حرف بد

 

تو لطفا به اندازه ی سـهـم من

 

بکش روی این عاشقیـمـون یه خط

 

 

یه بار قطع نکن حرفمو تا بگم

 

تعجــب نکن می کنم من گلــه

 

بذار قبل رفتـن کنار خــودت

 

خیـــانت کنـم تا بفهمی چمــه

 

 

۲۸/۵/۹۱

۵بـامـداد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6172کپی شد!
842
۱۱