چقد تقدیر بی رحمه


چقد تقـــــــدیر بی رحمـــــه

نخواست خوشبخت بشیم باهم

تورفتی بی خداحـــــــــافظ

منم با غصـــــــه همراهم

 

تورفتی تازه فهــــــــــــمیدم

واست این عشق بی مرزه

واسه لمست تو رویاهام

هنوز دستام مــــــــیلرزه


اگه بی من نمیــــــرفتی

محال بود اینهمه سختی

دیگه  تنها  نمیـــموندم

زیره آوار بدبـــــختی

 

چقد این سرنوشت تلخه

چقد تقدیر بی رحمــــــه

چقد این خونه ی دلگیر

شبا بی تو پر از وهمه

 

چقد آروم بــــــود با تو

همین قلبی که داغونه

میخواد باور کنه رفتی

نمیشه،نــــه نمیتــونه

 

تموم لحظه هــــام با تو

یه تصویر خـــــیالی بود

همیشه جای یک لبخند

توی عکسات خالی بود

 

شبای بی کسی ســرده

تو این حسو نمیـــدونی

تورو تنها نمــــیذارم

بری بی من نمیتونی

https://www.academytaraneh.com/61310کپی شد!
1028
۴۴