مسافر

سخته رفیق میون جمع باشیو باز تنها باشی

میون این همه صدا تو یکی بی صدا باشی

سخته رفیق که هیچ کسی ندونه جنس دردتو

سخته که هیچ کس ندونه دلیل رنگ زردتو

ببخش رفیق اینجا دیگه برای من جا نداره

ماهی تو تنگ طاقت دوری دریا نداره

ببخش رفیق که اسم من حک شده رو تن سفر

همیشه تو خاطرمی اما منو از یاد ببر

سعی کن فراموشم کنی سعی کن که از یادت برم

ببخش رفیق باید برم ببخش که من مسافرم

تو خوبیو منم خوبم یکی نیست اما جنس ما

تو عاشق موندنیو من دل دادم به جاده ها

ببخش رفیق رفیق تو رفاقتش زمینی نیست

جنس گله دلش ولی اونکه بشه بچینی نیست

ببخش رفیق اگه نشد به پای عشقت جون بدم

ببخش نشد بیام زمین که دل به اسمون دادم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6129کپی شد!
624
۵