هم اغوش

میون حق حق بارون
ترانه هام چه دلگیره
یکی هم اغوشم بود
ولی امروز داره می ره
تو اغوش کی خوابیدی
که از دردت شدم بیمار
تو نیستی و شبا بی تو
هم اغوشم شده سیگار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/61130کپی شد!
769
۶