……….

من و تو و یه بوسه بوسه به رنگ رویا
تو گرمی آغوشت شب می رسه به فردا

فردای با تو بودن لب به لب از امیده
کبوتر عشقمون بال و پرش سپیده

سپید مثل گل یاس یه احساس ناشناس
حس عجیبیه عشق بالاتر از یه احساس

یه حس خاصی داشتیم وقتی که عاشق شدیم
تو خلوت لحظه ها غرق دقایق شدیم

دوباره پر گرفتیم به سمت آرزو ها
از دست دوری و درد از دست دیو دنیا

اگه یه روز سرنوشت دستامونو جدا کرد
سر سختی روزگار منو تو رو تنها کرد

تو لحظه های سختی منتظر من بمون
گل محبت بکار نماز بارون بخون

https://www.academytaraneh.com/60922کپی شد!
969
۱۸