هنوزم دوستت دارم

به چشمم زل نزن شاید نفهمی از تو دلسردم / دلم میلرزه از اینکه به آغوش تو برگردم
نمیشد باورم یک شب نگاهم از تو خالی شه / که جنجال همآغوشی یه رویای خیالی شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: