اغنیه العید الچ یبنیه / عید مبارک جانم

العید الچ یبنیه ، یا حلوه یا نشمــــــیه
الیوم هل اهلاله ، و الفرح ضل یبرالـــه
رنت الدله ابجاله ، الفنجان دگ چوبیه
***
البیضه خدهه ایلالی ، والله احرگت دلّالی
لابسه الثوب الغالی ، ابنظاره و الترچیــــه
***
السمراء اجت تتمیل ، و اعلی الخلگ تتعیل
جدامی من تتشیل ، گلبی انحرگ باجیــــه
***
دگ الرکاب او فزیت ، کلفه الطلابه افتهمیت
یم بیت ابوهه اتمنیت ، لخطبهه ابست مـــیه
***
دیره هلی سهرانه ، من هل فرح ملیانه
شال العزیز او جانه ، زاره الگلب یومیه
***
عید الفرح هل جانه ، او بل مجد شد ارکانه
بگلوب اهلنه اعلانه ، العگال و الخاچــــیه
***
ایعدل ابروحه او طریت ، و ابشوگه والله اهتزیت
ویاهه اهلهه احتاریت ، اتحزمت بل چفیـــــــــه
***
دلالی طار اویاها ، تدری اشکثر حباهـــا
ابطن الگلب حطاها ، او غطاها بل بوشیه
***
العید الچ یبنیه ، یا حلوه یا نشمــــــیه
***
معنی هم آهنگ :
عیدت مبارک جانم ، خوشگله من مهمانم
در آسمون تابیده ، نورش به دل چسبــده
قهوه در ظرفش چیده ، رقصیده در ایوانم
***
یارا دلت بیداره ، آتــــــــش زدی آواره
خوشگلی با گوشواره ، قلبت شده زندانم
***
یار گندمی چه بی حال ، پروانه با پر وبــال
بی روسری زبون لال ، خیره شده مژگانم
***
صدای پایش پیداست ، در به در موندم در جاست
حرف بابایش زیباست ، مهریه ششصد دانـــــــم
***
تویِ دلم بی خوابه ، دریایِ اون پر آبــه
برگشته یارش نابه ، شادی بکن بارانـم
***
اومده عیدم یارم ، آسون کرده کارم
در عشقِ تو مختارم ، آهنگی در دیوانم
***
آرایشِ خوبی داشت ، دلبندِ محبوبی داشت
مزه یِ مطلوبی داشت ، لقمه شدم بریانــم
***
دلم با اون در رفته ، از خوبی هاش کم گفــته
تو درد و غم آشفته ، خوشتیپ چون سروانم
***
عیدت مبارک جانم ، خوشگله من مهمانم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۸/۰۵/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6074کپی شد!
1086
۱۰