رقص آتیش!

بیا دَرد ِ دِلم بشنو!

دِلم دریای ِ  این درداست..

به این دردا بِر ِس  دیره..!

شب ِ من  بی تو بی فرداست!!!

 بگو که   با مَنِه گوش ِت ..

دِلِت   هم پای ِ این حرفاست..

زمستون توو  تَنَم مونده..

دِلَم زندونی برفاست!!!

می خوام گرما بِشی  گرما !

یه عشق ِ داغ ِ بی پروا !!!

بگیری دامَن ِ جونم..

تا سرما رُ  بسوزونم!

نمی خوام بشنوم از مرگ!..

توو یخبندون ِ تلخ ِ برگ!

می خوام   دنیا بیام  از تَب!

توو  روءیای ِ قشنگ ِ شب!!!

تَبِ عشقی که روءیامه..

طلوع ِ صبح ِ فردامه !..

می بینم خوابشو   هرشب ..

.. مسیح ِ پاک ِ    دَردامه!!!

“””          “””                  “””         “””

بگو کی          (  =چه کسی؟ ) 

قلبش از احساس  یِه گُله  رَق ص ِ آتیشه ؟!!..       (  =  رقص آتیشه   )     

برای جای ِ  پای ِمن

کی قلبش  فر ش ِ سرخ می شه؟!!!

بگو کی

ساعت ُ می خواد ..فقط محَض ِهمون لحظه..

برای لحظه ی دیدار

دلش بی تابه هر لحظه؟!!!

نمی دونی چه رازی رُ…

چشام با  چشم ِ اون گفتن!!!..

شنیدن دردُ دلها م ُ

   شقایق ها   به هم گفتن!..

حالا دشت ُ ببین    پُر شد ..

پُر از  اون گفتگو ..   آره!!..

 میگن قلب ِ شقایق ها 

که قلبش   ..داغ ُ کم داره!!!

 

https://www.academytaraneh.com/60568کپی شد!
1494
۴۸