این روزا…..

هر کی میگه عاشقتم اینو بدون دروغ میگه

این روزا عشق و عاشقی، واسه همه کشکِ دیگه

هر کی میگنه دیوونتم فکر نکنی حقیقته…

این روزا عشق وخیانت هردوتاشون یه قیمته

این روزا تو این زمونه، همه به هم دروغ میگن

ظاهرشون خیلی پاکه!  تو حقیقت چیزِ دیگن

این روزا حتا ادما ، خودشونُ نمی شناسن..

همه حیله بلد شدن، قلب ندارن  بی احساسن!

این روزا هرکی زُلالِ روزگارش نمیگذره..

هشتش گرو نُهش میشه آس و پاسُ دربدره

این روزا هرکی دیوونه س از هممون عاقل تره

جلو زده از کسی که، تو رویاهاش چغندره..!

میلادنمکیان…

https://www.academytaraneh.com/60515کپی شد!
665
۴