کابوس تلخ(همراه فایل صوتی)

زلزله تو یه لحظه
خونه مونو خراب کرد
چشمه ی آرزو رو
تو قلب من سراب کرد
————-
چشمامو بسته بودم
وقتی که باز کردم
دیدم توکوهی از خاک
سرتا پا غرق دردم
————-
اینا کی اَن خدایا
چقدر غریبه اینجاست
آسمون از تو سقف
اتاق من که پیداست
————-
مامان ، بابا ، داداشی
پاشین چرا خوابیدین
صبح شده بسه دیگه
چرا جواب نمیدین ؟ …

فایل صوتی

https://www.academytaraneh.com/6024کپی شد!
1126
۳۸