نگفتی بر نمیگردی

همه دنیارو یادم رفت تو کی از خاطرم میری؟
تا میخوام از تو برگردم همه دنیامو میگیری

من اونقدر از خودم دورم نمیشه دیگه برگردم
دارم هرروز میمیرم چه کاری با خودم کردم؟

تموم شهر فهمیدن که حالم بیتو داغونه
برای تو که دل کندی چقدر تنهایی آسونه

کجا میدونن این مردم که این من قبل تو کی بود
به عشقی که شکستم داد میگن یه بچه بازی بود

همیشه دیدمت هرجا یه عمره کار من اینه
یه عمر خاطرات تو جدا از من نمیشینه

کنارت زندگی کردم ولی بیتو فقط زندم
همیشه پای رویامو به رویای تو میبندم

چه احساس قشنگی بود منو از من جدا کردی
چرا وقتی که میرفتی نگفتی بر نمیگردی؟

یه ترانه که مال یه سال پیشه حال اون روزم باعث شد بنویسمش،هرچند پر از ایراد.

https://www.academytaraneh.com/60237کپی شد!
942
۳۷