تاوان

سکوت سرد این قلبم میگه برگشتنت رویاس
بدون تو برام دیگه همینجا آخر دنیاس

دیگه برگشتنت حتی توی فکرم نمیگنجه
دلم تو ساحل عشقت مثه شنزار بی موجه

تموم بی کسی هامو من از چشم تو میبینم
بخند اما بدون عشقم هنوز خوابتو میبینم

تو یک رویای تلخی که منو تا انزوا بردی
نمیدونم کیو دیدی که گفتی تو دلم مردی

من عاشق بودم اما حیف فقط از تو بدی دیدم
برای سادگی هامه اگه تاوانی هم میدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6023کپی شد!
1053
۱۹