نفرین من ..

 

عکسات که پاره میشد

 چشمـــام ُ آب میبُرد

 انگار به جای ِ خودم

 روحم ُ خواب میبُرد

 

 آتیش زبـــونه میزد

 عکسات جزغاله میشد

 میمیک ِ صورت ِ من

 انگار مچـــاله میشد

 *******

 عکسای ِ یادگاری،خاطره های ِ مـُرده

 حسی که دادم بهت،قلبت به کی سپُرده

 *

 کی اومده تو چشمات،عکسش ُ قاب کرده

 کی دستات ُ دزدیده،من ُ خـــــراب کرده

 *******

 این آخرین عکسِتِ

 میزارمش روی ِ دارت

 همش نشونه میرم

 برنده ام توو این پارت

 

 اول به سمت ِ قلبت

 چون که پـُـر از سقوط ِ

 بعدش به سمت ِ چشمات

 نفرین ِ من سکوت ِ ..

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6000کپی شد!
1444
۷۸