عشق و عذاب

خونمون پر از عذابه

وقتی تو نیستی کنارم

تو که باشی جون میگیره

این دل خسته و تارم

اگه از تو مینویسم

واسه یادته که هستش

هنوزم از تو میخونم

تو رو میکنم پرستش

اگه تو دلت میگیره

قاصدک ها رو نگا کن

فاصله یکم زیاده

تو فقط منو نگا کن……..

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5995کپی شد!
866
۶