تولدت مبارکه…..

این جا منم زیر زمین

میون این همه صدا

هستی ولی تو باورم

انگار ازم شدی جدا…..

دستای سیمانی تو

نبودنو نقش میزنه

هر لحظه یادت با منه

یادت سکوتو می شکنه……

قطار میاد تو شهر تو

روز تولد چشات

خیره میشم به این قطار

شاید بیاد بازم نگات……

تولد مبارکه

خیسه چشای بی صدام

سکوت من داد می زنه

بازم بیا تو قصه هام……

تنها منم زیر زمین

قطار میاد و می گذره

سایتم حتی بی صدا

این جا داره داد می زنه….

تولدت مبارکه

آخر حرفامو زدم

نگام بکن شاید بازم

نخوام از این قصه برم…..

الهه راد….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5967کپی شد!
992
۲۲