لعنت

لحظه ای خوشی ندیدم از این دنیای لعنتی

توهم بذار برو اگه ازم ناراحتی

به خاطر تو پیر شدم جوونم ولی خیلی شکستم

ببین دستام میلزره ازهمه دنیا خستم

همه منو میبیننو بهم میگن جوونی به خاطر تو پیر شدم لعنت به این جوونی

همه منو میبیننو بهم میگن جوونی به خاطر تو پیر شدم لعنت به این جوونی

داره موهام سفید میشه ولی اینو نمیدونی

اره من عاشقتم میدونم که میدونی

تو جوونی پیر شدم به خاطر دل تو

دلت منو نمیخواد لعنت به این دل تو

تو جوونی پیر شدم به خاطر دل تو

دلت منو نمیخواد لعنت به این دل تو

همه منو میبیننو بهم میگن جوونی به خاطر تو پیر شدم لعنت به این جوونی

همه منو میبیننو بهم میگن جوونی به خاطر تو پیر شدم لعنت به این جوونی

من خودم خوب میدونم که روزای اخرمه

تنها عکس قشنگت همدم این دلمه

تو جوونی پیر شدم به خاطر دل تو

دلت منو نمیخواد لعنت به این دل تو

تو جوونی پیر شدم به خاطر دل تو

دلت منو نمیخواد لعنت به این دل تو

اهنگ تنظیم وصدا : مصطفی اذر

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/59497کپی شد!
1448
۵۱