تسلیت…..تسلیت…..

– تقدیم به فاجعه ی زلزله اذربایجان

غرید زمین و گوش شهرهم کر شد
یکباره تنه گربه ی ما بی سرشد
هر غنچه که بوی زندگی را می داد
زیر تلی از خاک و جسد پرپر شد
دوشنبه۲۳/۵/۹۱

۲-تقدیم به هم ترانه ی عزیز سروش محمدی

تو رفتی و کمر واژه تا شد
ترانه مرحم بغضای ما شد
پلنگ از دست ماه قصه دق کرد
تمام زندگی راز بقا شد
سه شنبه۲۴/۵/۹۱
روحشان شاد ……

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5931کپی شد!
1843
۱۲۰