بعد از تو

ای که بی تو دنیای من سیاهه ای که بی من دشتای غم تباهه
تو بامن عاشق بی ریایی به من میگی که به زودی می ایی
تو اولین یاری که برات اواز میخونم تا همیشه تو دنیا واست اواز بخونم
بی تو من میمیرم مگه تو نمی ایی )۲
موزیک
برای گیتار زدن تو بهترین ساز من اگه تو باشی پیشم همیشه هست ساز من
بی تومن……….
کتاب من رو همه جا می دیدی میخوندی و میرفتی و ندی من با جاده به همه جا رسیدم وقتی رفتی به همه جا رسیدی
تو اولین یاری که………
بی تو من……………..
ای کار سخت فردا واسه تموم دنیا تو فردا رو صبح میکردی واسه همه مجنونا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5926کپی شد!
728
۴