گذشته

              گذشته

          اشک می ریزه روی گونم

 کاش میشد پیشت بمونم

           کاش میشد گذشته ها رو برگردونم

هزاران سوال که نمیدونم

            کنار لحظه ها نشستی

رفتیُ به گذشته پیوست

           بسه این همه عذاب

خسته ام از این سراب

        گل واژه ی عشق خشکیده

از تن بهار خون چکیده

          گلدون زیبای اطلسی

روز ای بی هم نفسی

           قاب عکس خالی با یه یادگاری

رفتی از کنارم عجب روزگاری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/59140کپی شد!
667
۱۶