بیا برگرد …

می خوام راحت بشم دیگه

می خوام از غصه ها رد شم

نمی شد  تنهایی بازم

جلوی سختی ها سد شم

 

بیا پیشم بمون اینبار

نذار من رو کنار غم

بیا این خونه رو بازم

درستش می کنیم کم کم

 

چرا حسرت شده سهمم

چرا شادی منو دک کرد

نه این روزا فقط غم هست

هوا بازم شده بس سرد

 

بیا بازم مثه هر بار

بیا از سختی ها رد شم

تو بازی توی قعر عشق

تو جذر باشی منم مد شم

 

یه شب تو خلوت عشقم

خدا رو من صدا کردم

فقط گفتم اگه بازم

بیای ،غم رو جدا کردم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/58979کپی شد!
1037
۵۲