سزاوار

اگه اشکی نمیریزم اگه سرد و بی احساسم

بی علت نیست خودت خواستی تو رو اینجوری بشناسم

شاید اونکه دوسش داری به تو وابسته تر باشه

یا شاید مثل من یک روز دلت تنهای تنها شه

به ظاهر خوب و آرومم ولی آشوب و داغونم

دارم می میرم از غصه بدون تو نمی تونم

بی علت نیست اگه امروز دارم از تو جدا میشم

دلت گیره دل اونه نمی مونی دیگه پیشم

تو سرگرم کسی هستی که قلبت رو قرق کرده

ببین تو حسرت عشقت دلم این گوشه بغ کرده

به ظاهر خوب و آرومم ولی آشوب و داغونم

دارم می میرم از غصه بدون تو نمی تونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/58963کپی شد!
1524
۱۵