دارم می میرم از فکرت که تنهاییمو گم کردی

کجای قصه هستیم ما؟ کجا رو میشه برگردی

میخوام برگردم این راهو برم تو اوج تنهایی

خودت از قصه طردم کن شاید باور کنم تو رویایی

تو که دستامو می گیری بهم انگار نفس میدی

نمی تونم که برگردم بهم حکم قفس میدی

هنوزم گرمه لمس تو میخوام باشم توآغوشت

بذار دستای سردم رو تو اون دستای آرومت

https://www.academytaraneh.com/5869کپی شد!
1501
۲۰