مرگ(همراه فایل صوتی)

 

مرگ چنان که گویند
پایان کار ما نیست
گر جسممان بپوسد
آغاز ماندگاریست
————–
خوش باد چنین سواری
گر بگذرد زکویم
روز رسیدنش را
من تهنیت بگویم

فایل صوتی مرگ

از این نویسنده بیشتر بخوانید: