قشنگ آشنا….

 • تقدیم به نیلوفر باغ
 • “قشنگ آشنا…..”
 • تو اون شعر قشنگ آشنایی…….
 • که تک مصراعی و بسیار میشی……
 • قرار کوچک رویایی اما……
 • میای و وعده ی دیدار میشی……
 • ……………..
 • فراغت های من تقدیم رویات…..
 • که گم شه در شب موی سیاهت…….
 • در آواز قشنگ ساز مستی……
 • تو ماژور نت گیتار میشی……
 • ……………………
 • تنم مرداب خواب انزلی شد…….
 • بیا نیلوفر زیبای من باش……
 • تو ای بانوی مهتابیّ زیبا…..
 • چراغ آسمونی تار میشی……
 • ……………
 • اگه فصل الختام موج هایی…….
 • به امواج بلا تن می سپارم……
 • من و تقدیر در جنگی مدامیم…..
 • تو نیلو نقطه ی پرگار میشی…….
 • ……………
 • ورق زن دفتر فردای من رو……
 • میون بوسه و عطر اقاقی……
 • که لب های قشنگت اینو میگه……
 • میون خواب من بیدار میشی……
 • …………

 • تو رو میگم تو رو ای کعبه ی عشق…..
 • منو نذر طواف بوسه هات کن……
 • نوازش کن منو میون دستات……
 • که از احساس من سرشار میشی…..
 • ………………..
 • کتاب زندگی بازه هنوزم……………
 • اگه ما رنگ هر روزی نباشیم…….
 • نیاد اون روز که با کوری ببینم…….
 • که همچون قصه ای تکرار میشی…….
 • ………………..
 • حدیث جسم تو با خواهش من……
 • دیگه تکرار محض قصه ای نیست…..
 • میجوشه چشمه ای میون قلبت……
 • برای غصه هام غمخوار میشی……
 • ………………..
 • رسیدن تا تو یک راه درازه…….
 • زمین تیه ما رو دور کرده…..
 • مثل تورات و سفر آفرینش……
 • میایّ و کاتب اسفار میشی…..
 • ………………….
 • ……………..

جواد سامع-فروردین ۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/58467کپی شد!
705
۸