متن ترانه لعنت به من

لعنت به مــــن لعنت به ســرنوشتم
هــرجـا رفـتم هـــمش از تو نوشتم

لعنت بــه تـــو لعنت به این زمـونه
کـــیه کــه باز قــدره مــنو بـــدونـه

بـــگو خــــدا گــناه مـن چـی بــوده
اینهـــمه غـــم بـرای مــن ســـروده

خــسته شـــدم خـدا بـرس بـه دادم
عــاشق شـــدم مــنو دادی بـه بـادم

نـصفه شــبو یه ربـع گـذشته انــگار
میرم ولـــی بــاز بــه امــیده دیـــدار

اگــه نــشـد دیـــــــــگه مــنو بـــبینی
قـطعه دل ردیف غــم قـبرمنو میبینی

https://www.academytaraneh.com/58330کپی شد!
1186
۷