همیشه در قلب منی

عید فطر داره میاد ، پس تو چرا سیاه پوشـــی
جامه ی رنگی بپوش ، خیلی بدِ این دل کوشی
***
روزه و نمازِ شب ، عادت شده برایِ تـــــــو
این شب نشینی و دعاء ، نشونِ با خــدایی تو
***
می دونم با لبِ تشنه ، وقتِ دیدن نـداری
سفره ی سحر بازِ ، حالِ پرسیدن نداری
***
می بینم داغون شدی ، از این دمارِ روزگار
نمی ارزه دنیایت ، با یه قلم تهِ سیـــــــــگار
***
می دونی دوست دارم ، تو خواب صدایت می کنم
تویِ سختی ها ببین ، با دل فدایت می کنــــــــــــم
***
تمامِ لحظه هایِ غم ، همیشه در قلبِ منــــــــــی
در آسمون ستاره نیس ، مهتابی تو شب روشنی
***
این و برام غریبه است ، دلُ سپردم به کســی
پیشِ خودت زندونیُ ، بازم تو فکرِ هوسی
***
برو با اون ترازویت ، دلت تویِ کفه بـــــزار
همه گلهایِ این جهان ، در کفه ی دیگه بکار
***
آنوقت می بینی عزیزی ، حرف دلم کتاب میشه
قلبِ بیچارمُ ببین ، با درویت کباب میشــــــــــــه
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۱/۰۵/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5833کپی شد!
863
۱۴