مجنون

نمیدونم چرا گاهی همش تو فکر یک راهم
که خوب و سالم و راحت بمونیم ما دو تا باهم
همش در حسرت اینم که تو همراه من باشی
شده حتی واسه یک شب بشی ماه شب تارم
چقدر سخته برام وقتی همش تو فکر این باشم
که من تنها به دید تو یه دیوونه ی بیمارم
ولی عشقم بدان این را که من با این همه سختی
هنوزم تا نفس دارم میگم مجنون احلامم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5830کپی شد!
1019
۹