هوس

نمی دونم چیزی از عشق نمی فهمی چیزی از درد
آتیشت تموم شد و من می مونم با دستای سرد

سردی دست و دلی که نداره یه سر پناهی
تنی که نداره حتی یه رفیق نیمه راهی

روی زخمای تن من کسی مرحم نمی ذاره
هیچکی جز هوس برای دل من چیزی نداره

یه نگاه عاشقانه یه امید به صبح فردا
دلی از جنس محبت نداره تموم دنیا

نداره دنیا بجز غم واسه ی دل غریبم
قسمتم تنهایی من از محبت بی نصیبم

https://www.academytaraneh.com/58108کپی شد!
916
۲۰