خاطره

سروش عزیز تو رفتی و تمام خاطراتت امروز با ماست … به یاد سروش محمدی عزیز

خانواده بزرگ ترانه تسلیت

 

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: