خاطره

سروش عزیز تو رفتی و تمام خاطراتت امروز با ماست … به یاد سروش محمدی عزیز

خانواده بزرگ ترانه تسلیت

 

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/5805کپی شد!
1171
۱۲