چه احساسی دارم …

چه احساسی دارم …

چه احساسی دارم امشب کنارم زیر بارونی

زمین کوچیکه واسه من تو این حسو نمیدونی

داری حرف میزنی با من حواسم پرت چشماته

هنوزم گیج این لحظم تمامم اینجا باهاته

ملودی های بارونو ما و ریتم قدم هامون

سکوت و خلوت کوچه پر از حرف نگاهامون

دارم حس میکنم اینجا خدا نزدیکه و با ماس

ببین از انتهای شب چه فردایی با تو پیداست

به روزایی رسیدیم که نمیشه دور ازهم باشیم

بهم نزدیکتر شو تا  با هر ثانیش معنا شیم 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/57896کپی شد!
982
۱۶