سایه گرم

دلـــــم،
براش تنگ شده…
ولی غرورم حتی اجازه نمیده بهش بگم که به یادشم…!

غرورم دوست دارم،
میشه چند ثانیه تنهام بذاری؟
میشه بری و پا رو قلبم نذاری؟

غرورم میدونم دوسم داری،
اما بذار تنها باشم…
بذار تو تنهاییم خطا کنم، رسوا باشم…

یکی بگه بین این دوراهی کجا برم،
روی دلم پا بذارم یا که غرورمو تنها بذارم؟!

“م.ل”

از این نویسنده بیشتر بخوانید: