من می شم هق هق ابرا، تو بشو چتر تو بارون

هوا امروز چه گرفته ست، یه جوری دلگیره و سرده من و تو زخمی وتنها، زیر ابری که پره درده
با یه بغضی که تو سینه ست، با چشای خیس و گریون من می شم هق هق ابرا، تو بشو چتر تو بارون
دل تو از کی گرفته؟ که بازم جشماتو بستی
گونه هات از گریه خیسه، مگه بغضتو شکستی
با یه لبخندی که سرده،دستمو می گیری دستت
می گی بی خیال من شو، باورم نمی شه حرفت
تو می گی سخته جدایی.. جلو بغضمو می گیرم
بم می گی خدافظ و من تنها سمت خونه می رم

https://www.academytaraneh.com/5763کپی شد!
964
۱۸