بیزارم

از این روزای بی حاصل / از این شبهای تکراری

بریدم خیلی وقته , من / تو پا اینجا نمیذاری

از اون وقتا که بی پروا / سکوتُ ساده میشکستی

گذشته اندکی شاید / چشاتُ روی من بستی

تو این دور و بری اما / هوای تو اَزم دوره

من احساستُ می خواستم / تو می پُرسی مگه زوره؟

تو تخت خواب من هر شب / زنی غریبه خوابیده

چقدر شکل تو ِ اما / تو چشماش سدِّ تردیده

من از این جنگ پی در پی / با این لبخند ِ بیرحمت

یه عمرِ ِ سخت بیزارم / بیا برگرد پیش مردت

https://www.academytaraneh.com/5732کپی شد!
1122
۳۳