شب مرگی

ترانه بغض کرد از ناله ی گیتار/

شعر شدم از درد لایه جوهر خودکار/

ساده می کشم شب را با بوسه بر سیگار/

گمانم شب خوابش برد من هنوز بیدار/

به آغوش نگاهت در به در دیوار/

عکست هم ستیز دارد با دل بیمار/

بی خیالی انگار که نه انگار /

ساده میمیرم از این تکرار این تکرار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5725کپی شد!
809
۳