تو اردیبهشتی،زمین بهمنه (تقدیم به رسول آدینه عزیز)

هنوزم تـو ایـن فصل سرمازده،یکی هست که از لمس خورشید بگه

یکی مثل تو هست که تو گوش من،از اون که لب عشق و بوسید بگه


تـا وقـتـی کـه دریـای احساس تو،تـو رگ های این لحظه ها جاریه

تـا وقـتـی کـه موسیقی شـعـر تـو،لالایـی واسـه زخـمـای کاریه

خـیـال مـن از غـربتم راحـتـه! مـی تـونـم بـا آرامشت سـر کنم

*بـه نـاز نـگـاه خـدا خـیـره شـم! بـهـار و یـه بارْ دیگه باور کنم

تـو تلفیق شـعـر و شـب و بـوسـه ای! تـو اردیبهشتی،زمین بهمنه!

زمـیـن ایـن روزا غربت شاعراس! تـو هـم حسرتت جنس بغض منه

تو هم قدِ من از زمستون پُری،تو این سیصد و شصت و پنج روزْ قفس

تـو هـم از سـکوت زمین دلخوری،بـهـار و صـدا می زنی هـر نفس

صـدا کـن بهار و بـذار از صدات،تـن و جسم و روح جهان پـر بشه

غـرور زمستون و از آخـرش،همین لـحـن گرمت یـه روز می کشه

*تـو بـالاتـریـن حـد آرامـشـی،تـو قلب مـن و مـا و دنیا بمون

به جای دلی که ترک خورد بخند،به جای صدایی که پژمرد بخون

_____________________________________________________________________________________

*بـه نـاز نـگـاه خـدا خـیـره شـم.رسول آدینه

*تو بالاترین حد آرامشی.رسول آدینه

______________________________________________________________________________________

پ.ن: برای برادر عزیزم رسول آدینه که با عاشقانه هایش جان تازه ای به احساسم بخشید،

به امید این که مورد پسند او و شما هم ترانه های عزیزم واقع شود.

 

https://www.academytaraneh.com/57236کپی شد!
2085
۲۱۵