زندگی سه نقطه…تموم

یه خواب آشفته تو ذهن  یه  قناری ام

یه محبوسم تو سلول یه مجرمه فراری ام

یه کابوس سیاه تو تخیله عمیق یه رویام

یه هق هق بلندم بعد شکنجه تو بازجوییام

یه تشنه که داره غرق میشه  تو سراب یه دریا

یه مرد م که درداشو میبلعه  میمیره تو هر رویا

یه پاییز زردم !  دیره برای به آغوش کشیدنم

یه تکرار پر دردم !  تو آینه هر بار دیدنم …

یه مسیرم برای نرسیدن به هیچ کجا

یه خوابم به وسعت فراموشیه یه کما

چه رسم بی خودی شده زندگی م

تیغ انگار آخرین معشوقه رگ دستمه

مرگ هم واسم شیرین میشه وقتی

زندگی از خیانت تو باهام حرف میزنه

طعم خون و خیاله بوسه ت تو گلووم

یه مرد غرقه خونم تو وان حموم

یه خواب یه خیال یه خیانت

زندگی سه نقطه تیغ …تموم

 

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5704کپی شد!
857
۸