با تو قهرم

تو من و دیونه کردی ، با تو قهرم تا قیامت
ناله ها از تو کشیدم ، تو دلم بستم پیامــــت
***
خودت می دونی بریدم ، چرا دنبالم می آیــــی
سوخت اون دارو ندارم ، توی بحرِ بی وفایــی
***
دیگه تصمیمم همینه، دور شد اون قلب پـــــــاره
هر چه بوده تو کشیدی ، خالی مونده جیب پاره
***
این چه عشقی از تو دیدم ، خیلی مرموز و سرابه
مدتی شک به تو کردم ، ولی قلبم توی خوابــــــــه
***
اگه می کفتی از اول ، طمع دارم توی بارت
دل به دریا می سپردم ، نمی بینی دل کنارت
***
ولی حالا جایِ پایت ، روی گلزارم نشســته
درد های ناگهانی ، ساقه ی عشقم شکستـــه
***
راه آشتی بسته این دل ، واسطه راهی نـــــداره
بی گمان مظلوم نمایی ، روی دردت شد مزاره
***
جان سالم بدر بردم ، بذار بی تو زنده باشم
خاطره موندی همیشه ، تو دهن سوزی آشم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۰/۰۵/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5680کپی شد!
783
۱۱