وقتی

وقتی دلت میگیره
وقتی دلت یه جایی گیره

وقتی چشات اشک می ریزه
وقتی قلب پاکت مریضه

وقتی تو حسرت یه اشتباهی
وقتی چیزی نمی بینی جز سیاهی

وقتی ازش دوری
وقتی فایده نداره صبوری

وقتی از همه چیز شدی خسته
وقتی که شدی یه دل شکسته

وقتی از زندگی دلگیری
چیزی نمیخوای جز اینکه بمیری…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5664کپی شد!
893
۱۶