اگه بیای

اگه بشی خاتون خوب خونم
دیگه نمی گیره دلم بهونه
اگه که خوبیتو همه ببینن
به من نمی گه هیچکسی دیوونه

اگه بیای شبا چراغونیه
روزا پر از عشقه و بارونیه

اگه به من تکیه کنی تا فردا
برات یه قصر راستکی می سازم
اگه قمار عشق و آغازکنی
عشقم و آسون به چشات می بازم

اگه بیای شبا چراغونیه
روزا پر از عشقه و بارونیه

اگه بخوای راستش و خوب بدونی
شاهزاده تموم قصه هامی
اگه بیای توو شعر من می بینی
سوگلی همه ترانه هامی

اگه بیای شبا چراغونیه
روزا پر از عشقه و بارونیه

اگه بدونی که چقدردوست دارم
سرم رو روی شونه هات بزارم
اگه بیای دلم می خواد کنارت
یه آسمون.یه آسمون ببارم

اگه بیای شبا چراغونیه
روزا پر از عشقه و بارونیه

اگه با من بیای نشونت می دم
آینه تنهایی روزگارو
اگه بپرسی که کی ودوست دارم
داد می زنم.داد می زنم شمارو

https://www.academytaraneh.com/5658کپی شد!
752
۲۰