سجده

بهشته آیینه ی چشات، دنیا ولی تو مُشتمه

عشق تو مثل کوه سنگ، انگار همیشه پُشتمه

مثل یه ساز شنیدنی، میخوام تو رو درکت کنم

تو آخر رسیدنی، کجا برم ترکت کنم

میدم دلم رو دست تو، به موندنم تو شک نکن

این باور ِ شکسته رو، دوباره پر تَرَک نکن

تو خواستنت مثل خداست، همیشه تو وجودمه

یه روز نگم دوسِت دارم، این معنیِ نبودمه

هوای تو دور و بَرم، مثل نفس نیازمه

خیره شدن به چشم تو، از صب(صبح) تا شب نمازمه

مثل قسم برای من، دست تو جادو میکنه

دنیا بگه تو بد شدی، دلم وِلِت نمیکنه

سکوت تو آرامشه، دوباره خوابم میکنه

سجده زده به عشق ما، شیطانُ رامَم میکنه

https://www.academytaraneh.com/5647کپی شد!
1217
۳۷