ماه زمین

شاه پری ِ شهرِ بهار/رو بوته ی بوسه بشین

ستاره چشماتو ببند /ماه اومده روی زمین

زندگی خوب و ساکته/اینکه تو هستی عالیه

طی میکنم تو جاده ای/که رو به بی خیالیه

میدونی چی رو دوست دارم/میدونی از چی عاصی ام

حتی میدونی عاشق ِ/چه رنگی و لباسی ام

میدونی با چی دلخوشم/میدونی ترسم از چیه

تو بهتر از من خودمو /میشناسی میدونی کیه

روی حریر تن ِ تو/ ستاره وصله میزنم

فرهاد و زنده میکُنم/دوباره کوه و میکنم

دور ِ سرت میگردمو/پروانگی رو بلدم

با تیر ِ چشمای سیات/دو تا نشونه رو زدم

میدونی چی رو دوست دارم/میدونی از چی عاصی ام

حتی میدونی عاشق ِ /چه رنگی و لباسی ام

میدونی با چی دلخوشم/میدونی ترسم از چیه

تو بهتر از من خودمو/میشناسی میدونی کیه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5640کپی شد!
1300
۳۶