:::ثانیه ها:::

وقتی که با منی دنیا کنارمه
دستای گرمتو فردا کنارمه
حس نجیبتو هر لحظه میخرم
بی تو نمیرسم هر لحظه آخرم
کابوس رفتنت فکر همیشمه
وحشت کنارمه تو خون و ریشمه
سیرم کن از خودت تابا تو بگذرم
از فصل دلهره از اینکه آخرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5616کپی شد!
960
۲۲