بدبیاری

بدبیاری

باهــــــات حرف دارم فقط گوش کن

بذار بغضـــــمو پای تو بشـــــــکنم

تو باعث شــــدی بعد ازین گریه ها

حواسم باشه جایــی دل نشکــــــنم

چقـــد عاشـــــقت بودم اما دلــــــم

بجز درد عشق چیزی ازعشق ندید

همش ضربه خورد زخم خورد آخرش

از عشق و تو و حتــــــی دنـیا برید

نه راهِ رسیـــــــــدن بلد بود دلم

نه میتونست از عشق تو بگذره

میدونست بازیــــــچه ی دستاته

نرفت موند تا حوصلـــت سرنره

نه من مثل سابق نمیشـــــم بدون

دیگه خنده هام یادگاری شــــــده

میخواستم یه روز شاد باشم ولی

همه تقـــــدیرم بدبیــــــاری شده

https://www.academytaraneh.com/55854کپی شد!
1149
۳۶