عاشقونه

ای کاش تو هم عاشق بشی
بفهمی احوال منو
مثل شقایق بشی و
یه بار بهم بگی نرو

کاشکی تو هم بفهمی که
قدر خدا دوست دارم
وقتی که بی محل میشی
توی سکوتم میبارم

آه از نگاه سرد تو
کُل تنم یخ میزنه
از غم دوریت قلب من
از همه کس دل میکنه

ای کاش تو هم عاشق بشی
سر روی شونت بذارم
بفهمی این جمله رو که
عاشقونه دوست دارم

https://www.academytaraneh.com/55847کپی شد!
910
۳