مغضوب

میگی که تنها شدی و، حریم غم دور و برت

پر می زنه این همه غم، از کنج دیوار رو سرت

خدا باهات قهره دلم، اینقد خداد خدا نکن

سرتو بنداز پایینو، اینو اون رها بکن

آره دلم خوب می دونم، داری می سوزی تو خودت

اما چیکار کنم دلم، تا گر نگیره آتیشت

دل بسته بودی به خدا، دیدی جوابت کرد دلم

چوب منو تو می خوری، آخه ازش من غافلم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/55689کپی شد!
686
۱۴