اهنگ دلتنگی باصدای علی رضایی

گریه های هرشبه من دله اسـمون و پر کرد
واسه برگشته دوبارت دله من خــداخدا کرد

انتظاره دیدنه تو منو از خــــــــــودم گرفته
چقد انتظار کشیدم شده هفت روز یه هفته

مــــگه بت نگفته بودم تو نباشی نمیتونم
باهمه دل بی قراری شهرو اتیش میکشونم

تو بخندی به غمه من تادیگه غــــمم نباشه
همه قشنگیه عشق به همین دلــتنگیاشه

شبه تاریکو نمیخام ولی چاره ای جزاین نیست
میدونم برنمیگردی از دلت راه گـــذر نیست

بی تو این دلـــتنگیه شب مثه زخمه تو وجودم
کاشکی هیچوقتی نبودی کاشکی هیچوقتی نبودم

https://www.academytaraneh.com/55680کپی شد!
1055
۶