این روزا … !

این روزا … !

میون قلب آدم ها جدایی سایه انداخته
هنوز هیچکس تو این دنیا خدا رو خوب نشناخته

چه حیف که آدم عاشق دچار یک تظاهر شد
به جرم حس دل بستن اسیر حرف مردم شد

تو زندون یا که آزادی چه فرقی با جنون داره
تا وقتی که آدم تنهاست ؛ تو اوج خنده می باره

برای وقت تنهایی یه بغض همدممون میشه
اگه بشکنه این بغض هم آدم تنهاترم میشه

چرا از سر دلتنگی مهم میشه پرستیدن
هزارون ساله که مردم دلیلش رو نپرسیدن

چه فرقی داره دل بستن با دل کندن تو این روزا
تو این دوران آدم راحت دلو میبره از حوا

به چه جرمی گرفتاریم تو تنپوش دروغامون
بدهکاریم به این روزا بدهکاریم به دنیامون…!

https://www.academytaraneh.com/55652کپی شد!
1078
۵۵