زندگی مرده اینجا!

زندگی مُرده اینجا!

هر روز بانو اینجا درد میباره
هرکی شب از سوزِ حرص بیداره

ما روزا فقط , تابوتو کم داریم
بیروح تنو میبریم و می یاریم

زندگی مُرده اینجا ,ما یه رباتِ سردیم
بانو پس عشقو بیار, به خودمون برگردیم

میریم و میایم و زندگی اینه
شادی نداریم دلمردگی اینه

ما مغزامونو با اعداد  پر کردیم
ما از شادی ,فراری ,رو به  دردیم

زندگی مُرده اینجا ,ما یه رباتِ سردیم
بانو پس عشقو بیار, به خودمون برگردیم

مهدی کامرانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/55597کپی شد!
1017
۳۴